NHÀ PHỐ - CHỊ HIỀN

Chủ đầu tư:Chị hiền - Nguyễn Ngọc Vũ

Hạng muc: Thiết kế và thi công nội thất 

Chất liệu:Gỗ óc hó tự nhiên, Phòng đọc sách gỗ sồi nga

 2

 1

 3

 4