HIGH WALNUT WOOD IN VIET NAM

                               ( PHUC LINH FURNITURE  )                Hotline: 0974 808 298

                                                                                                                                        

NHÀ PHỐ - ANH VÂN THÁI HÀ

Chủ đầu tư:Anh Vân - Số 9A - 198 Thái Hà

Hạng muc: Thiết kế và thi công nội thất 

Chất liệu:Gỗ óc hó tự nhiên, Phòng đọc sách gỗ sồi nga

 12

 

111034514131516s1s2s3